27 Mart, 2012

Ölen Kolonilerin Kovan TemizliğiKardaki çiğden çiçeği.Ömüş arıların kovanları temizlendi.


Çıtaları havalandırdık.


Bir gün evvelki öğle yemeğimiz.

Arılıktan ayrılmadan temizlenmiş ve havalandırılmış çıtalar kovanlara doldurularak bırakıldı.


Ballı çıtaları satın alınması muhtemel kolonilere verilemek üzere arılığa taşındı.

Hiç yorum yok: